Wiebe

Ik doe mee aan een fietssponsortocht van Johannesburg in Zuid-Afrika naar Siteki in Eswatini (Swaziland). De tocht was eerst vanaf 18 april 2020 gepland, maar vanwege de omstandigheden rond het coronavirus, zoals de lockdown in Zuid-Afrika, moest de tocht uitgesteld worden. We hebben inmiddels nieuwe data: 24 oktober – 2 november 2022.

Een sponsortocht langs prachtige Afrikaanse uitzichten, schattige dorpjes én als hoogtepunt de kinderen in de programma’s van Christ’s Hope International.
In totaal hoop ik zo’n 800 kilometer af te leggen.

Waarom ik dit doe?

Opnieuw ben ik ‘geraakt’ door de extreme armoede, die ik van dichtbij heb gezien. Het laat me niet los en dat wil ik ook niet. Ik wil niet dat de rijkdom die ik om me heen zie normaal ga vinden, want dat is het nl. niet! Ik wil stilstaan bij die kinderen en mensen, die niet om hulp vragen maar het wel nodig hebben. Het is belangrijk dat ik me levensveranderend voor hen inzet. Zij hebben ook recht om te leven en verdienen een menswaardig bestaan. Het voelt niet eerlijk om hen aan hun lot over te laten en zelf niets doen. Jezus heeft in Zijn leven op aarde gekozen om mensen te redden. Hij koos ervoor om naar mensen om te zien naar wie niemand omzag. Jezus wil graag dat wij Hem volgen. Daarom wil ik mij opnieuw inzetten voor deze kinderen. Zij hebben geen keuze, ik wel. Helpt u mee? In gedachten zie ik de blijde gezichten van kinderen van eerdere acties waaraan ik heb meegedaan. Ik voel me bevoorrecht en verheug me erop om dit weer te mogen meemaken om zo meerdere kinderen een hoopvolle toekomst te kunnen geven. Mijn verlangen is om blijvend in Zijn Koninkrijk te strijden tegen armoede en onrecht. Ik vertrouw erop dat God mij deze weg wil wijzen!!

Het doel

Er wordt gefietst voor kinderen die getroffen zijn door de gevolgen van aids. Christ’s Hope biedt hulp aan kinderen die wees geworden zijn en/of zeer kwetsbaar door de gevolgen van aids. Veel van deze kinderen gaan niet naar school, krijgen niet elke dag voldoende te eten en wonen in een kwetsbare thuissituatie. Mijn sponsordoel is 10.000,- euro.
Tijdens de fietstocht zie ik hoe het geld van de sponsortocht besteed wordt.

Hoe jij mee kunt helpen

We fietsen voor kinderen. Kinderen uit het programma van Christ’s Hope kunnen gesponsord worden. Als jij via mij een kind sponsort telt dat als 1000 euro sponsorgeld. Neem hierover contact op met mij of ga naar de pagina: ‘sponsor-een-kind’.
Je kunt me natuurlijk ook steunen met een gift via onderstaand formulier of via het rekeningnummer: NL57 RABO 0326 5539 91 tnv Christ’s Hope Nederland ovv ‘RFH Wiebe’.

Hartelijk dank,
Wiebe Oosterhaven

███████████████████████| Op dit moment is 20.297,50 euro voor Wiebes Ride for Hope gedoneerd.