Veelgestelde vragen

In 2015 zijn door de VN 17 duurzameontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) voor 2030 vastgesteld. Christ's Hope werkt mee aan het realiseren van een aantal van deze doelen. Bekijk hier welke.
In 2022 heeft Christ's Hope 1944 kinderen geholpen.
Ja dat kan, u kunt vrijwilliger worden in Nederland, of u kunt een tijdelijk een lokaal team als veldwerker ondersteunen.
Christ’s Hope Nederland werkt met name samen met de lokale organisaties in Kenia en Tanzania.  

Kenia

In Kenia leven 1.500.000 mensen met hiv/aids (cijfers UNAIDS 2017), hiervan zijn 110.000 kinderen tot en met 14 jaar. 4.8% van de bevolking is besmet met het virus. In 2017 werden circa 53.000 mensen nieuw besmet met hiv, circa 8000 waren kinderen. Circa 28.000 mensen overleden in 2017 aan de gevolgen van aids. Van de in totaal 1.500.000 mensen die besmet zijn, ontvangen 1.100.000 therapie. Eén op de vier besmette mensen is niet getest of ontvangt niet de (gratis) medische behandeling om het virus te onderdrukken. Het stigma van hiv/aids speelt hierbij een hoofdrol.  

Kisumu

In de regio’s waar Christ’s Hope werkt, zijn de cijfers schrikbarender. In Kisumu county (de stad plus het omliggende platteland) heeft 16% van de inwoners hiv, in Mathare (één van de sloppenwijken van Nairobi) is dit circa 12% (geheel Nairobi circa 8%). Aids speelt een hoofdrol als oorzaak van het grote aantal weeskinderen in het land (580.000, UNAIDS 2017).  

Tanzania

Voor Tanzania is het beeld vergelijkbaar. In Tanzania leven ook ongeveer 1.500.000 mensen met hiv/aids (cijfers UNAIDS 2017), hiervan zijn 120.000 kinderen tot en met 14 jaar. 4.5% van de bevolking is besmet met het virus. In 2017 werden circa 65.000 mensen nieuw besmet met hiv, circa 6000 waren kinderen. 32.000 mensen overleden in 2017 aan de gevolgen van aids. Circa 66% van de mensen, die besmet zijn hebben therapie. Voor kinderen tot 14 jaar geldt dat maar 46% medicijnen heeft. Er zijn in Tanzania ongeveer 800.000 kinderen, die wees zijn geworden door de gevolgen van aids.
 • Selecteer één van de kinderen op deze pagina en vul het online machtigingsformulier in.
 • Bel (038-4213600) of e-mail (info@christshope.nl) ons als je een kind wilt sponsoren, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
 • Christ’s Hope werkt vanuit de christelijke levensvisie en ziet elk kind, ongeacht ras, afkomst en religie, als waardevol.
 • Christ’s Hope heeft goed getraind en toegewijd lokaal personeel.
 • Christ’s Hope is kleinschalig en heeft korte lijnen, medewerkers wereldwijd kennen elkaar goed en werken aan dezelfde missie.
 • Christ's Hope werkt niet met weeshuizen, maar met naschoolse opvang met scholing en zorg.
 • Een persoonlijke mentor
 • Creatieve Bijbel lessen en Genesis Design
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sport en spel
 • Onderwijs over hygiëne en gezondheid
 • Medische zorg
 • Begeleiding op sociaal en emotioneel gebied
 • Gezonde warme maaltijden
 • Ja, er gaat zelfs meer dan € 35 per maand naar het programma voor het kind. De kosten van het programma zijn hoger dan de opbrengsten van kindsponsoring. Om die reden organiseert Christ’s Hope verschillende acties om meer inkomsten de genereren.
 • Vanuit het sponsorbedrag wordt het programma bekostigd. De kinderen krijgen de hulp in natura.
 • Kindsponsoring maakt het mogelijk dat er communicatie is tussen de sponsor en de gesponsorde.
 • Het kind ontleent erg veel steun aan het feit dat er iemand in Nederland is die hem/ haar sponsort en om hem/ haar geeft.
 • Sponsors kunnen bidden voor de kinderen. De kinderen in het programma bidden ook voor hun sponsors.
Care & Compassion was tot eind 2019 een programma met verplegende en pastorale thuiszorg voor zieke aidspatiënten in Kenia. Omdat de lokale overheid, andere organisaties en lokale kerken deze zorg in toenemende mate overnamen heeft het Keniaanse management in overleg met de internationale leiding besloten vanaf januari 2020 geen apart Care & Compassion-programma meer aan te bieden. Kijk hier voor meer informatie.
Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Het virus vernietigt de cellen van het afweersysteem. Je hebt aids als je afweersysteem zo verzwakt is dat je lichaam ziek wordt door infecties met andere virussen of bacteriën of schimmels. Door medicijnen kun je de activiteit van het hiv-virus onderdrukken zodat je lichaam voldoende afweer houdt tegen infecties. Besmetting met hiv wordt dan een chronische ziekte. Zonder behandeling overlijd je aan de infecties, die het gevolg zijn van aids.
 • Christ’s Hope werkt niet in weeshuizen. Kinderen verblijven in bestaande gezinnen. Christ’s Hope komt langszij bij deze kwetsbare gezinnen, zodat de kinderen dát krijgen wat ze nodig hebben.
 • Niet een abstinentieprogramma: we zijn niet tegen seks. Wel maken we jongeren bewust van hun gedrag en dat ze verspreiding van AIDS voorkomen met het Genesis Design programma. Wat is Genesis Design?

Velen kennen de naam van de ziekte, maar wat is aids? Wat gebeurt er als je aids hebt? Het woord aids betekent Acquired Immune Deficiency Syndrome: een verworven verzwakking van je immuun (afweer) – systeem. Hiv betekent Human Immunodeficiency Virus; het menselijke virus dat zorgt voor deze verstoring in het afweersysteem. Hiv vernietigt cellen van het afweersysteem.  

Aids, een verzwakt afweersysteem

Je hebt aids als je afweersysteem zo verzwakt is dat je lichaam ziek wordt door infecties met andere virussen of bacteriën of schimmels. Door medicijnen kun je de activiteit van het hiv-virus onderdrukken zodat je lichaam voldoende afweer houdt tegen infecties. Besmetting met hiv wordt dan een chronische ziekte. Zonder behandeling overlijd je aan de infecties, die het gevolg zijn van aids. Ook als iemand al een verstoorde afweer heeft, is het zinvol te starten met medicijnen om de activiteit van hiv te onderdrukken.  

Medicijnen

Er zijn verschillende soorten, ook genoemd  ‘generaties’ medicijnen. In Nederland kan ieder, die besmet is met hiv, behandeld worden met hiv-remmers. In het werkgebied van Christ’s Hope, in de verschillende landen in Afrika, zijn deze medicijnen ook verkrijgbaar (ze zijn gratis), maar niet iedereen heeft er toegang toe, gebruikt ze tijdig of met juiste kennis. Als de medicatie niet regelmatig wordt gebruikt kan het zijn dat de werking afneemt of dat iemand resistent wordt (de medicijnen onderdrukken dan de hiv-activiteit niet meer) waardoor er verslechtering optreedt. Dan zijn er nog wel alternatieve medicijnen, maar deze zijn minder toegankelijk en vaak slechter te verdragen.  

Goede voorlichting

Sommige kinderen uit onze programma’s hebben aids. We helpen hen met voorlichting en gebruik van medicatie, maar ook op het gebied van eigenwaarde en toekomstperspectief.
Huwelijk. Seksualiteit. Man en vrouw. Gelijkwaardigheid. Voorlichting en preventie van AIDS. Dat zijn moeilijk bespreekbare begrippen. De methode Genesis Design is een hulpmiddel om hierover in gesprek te gaan. Het doel is dat mensen zich bewust worden van hun gedrag en dat ze verspreiding van AIDS voorkomen. Het programma Genesis Design is gebaseerd op het boek Genesis. Het programma onderwijst meer dan alleen de principes zoals geen seks vóór het huwelijk en trouw bínnen het huwelijk. Wat leren jongeren? Tijdens de groepslessen leren de jongens over de meisjes en omgekeerd. Ze leren aan de hand van Bijbelse principes dat ze waardevol zijn. Ze leren dat ze verschillend zijn, maar wel gelijkwaardig. We leren de jongeren zelf na te denken en beslissingen te nemen hoe ze in relaties met elkaar willen omgaan.  Meisjes leren dat ze ‘nee’ durven zeggen. Jongens leren dat ze meisjes in hun waarde laten. Ze leren ieder over hun verantwoordelijkheden, ook als ze zelf later een gezin hebben. Voor meer informatie over Genesis Design ga naar: https://www.genesisdesign.org/
Je kunt ons op vele manieren steunen:
 • Geef een gift of sponsor een kind.
 • Doe mee aan of sponsor onze gave sportacties
 • Bid voor ons
 • Neem contact met ons op om meer te weten te komen over de mogelijkheden!
De hoofdfocus van Christ’s Hope is scholing en zorg voor zeer kwetsbare kinderen waarvan de meesten wees zijn geworden, doordat ze één of beide ouders verloren hebben door de gevolgen van AIDS. Christ’s Hope International werkt in zeven Afrikaanse landen, Christ’s Hope Nederland richt zich met name op Kenia en Tanzania.
Nee, minder dan 10% van de kinderen uit het programma van Christ’s Hope heeft zelf AIDS. De meesten zijn wel slachtoffer van de gevolgen van AIDS. Ze hebben bijvoorbeeld één of beide ouders door AIDS verloren. Of ouders zijn door AIDS ernstig ziek en zijn niet in staat om goed voor de kinderen te zorgen.
 • Weeskinderen door AIDS, uit kapotte gezinnen
 • Levend in extreme armoede
 • Levend in verwaarlozing
 • In gevaar van seksueel, emotioneel en / of fysiek misbruik
 • Geen toegang of beperkte toegang tot school
 • Geen medische zorg
 • Onvoldoende voedsel
 • In de leeftijd 4 - 9 jaar
Samen met de gemeenschap, school en kerk selecteren we de kinderen.
Een CarePoint is een veilige plek waar het naschoolse programma van Christ’s Hope plaatsvindt. Een CarePoint is altijd gelegen in de buurt waar kinderen wonen en naar school gaan, zodat het voor hen gemakkelijk is hier naartoe te komen.

Nieuwsgierig geworden naar onze aanpak?

Bekijk hoe wij het verschil maken