Ambassadeurs

Onze ambassadeurs

Christ’s Hope heeft ambassadeurs die zich vol passie verbinden aan het werk voor aidswezen in Afrika. Zij hebben van dichtbij de nood gezien onder kinderen die getroffen worden door de gevolgen van aids en steunen ons daarom in onze missie. Wij zijn hen dankbaar voor hun onmisbare inzet!

Alt Text

Albert van Frankenhuijzen

“Ik ben bijna 45 jaar onderwijzer geweest. In mijn laatste actieve jaren heb ik kinderen begeleid die speciale aandacht nodig hebben. Na een bezoek aan een project van Christ’s Hope in Namibië groeide het verlangen om samen met mijn vrouw Corry iets te doen voor de kwetsbare kinderen die we ontmoetten.”

Alberts passie om elk kind de zorg te geven die het nodig heeft, krijgt binnen Christ’s Hope steeds meer handen en voeten. Met zijn vrouw bezocht hij elf CarePoints in Kenia en Tanzania. Naar aanleiding van deze bezoeken is hij bezig om mogelijke verbeteringen op sociaal-emotioneel gebied in kaart te brengen.

Alt Text

Bianca Bouwman

“In 2004 heb ik verlof opgenomen om mee te helpen in een ontwikkelingsland. Via een andere organisatie kwam ik op het project van Christ’s Hope in Okahandja, Namibië. Die ervaring heeft mij enorm geraakt en gevormd. Daarna ben ik jarenlang betrokken geweest bij Christ’s Hope als vrijwilliger: van hand- en hand-en-spandiensten tot secretaris binnen het bestuur.

In die jaren als vrijwilliger, ben ik nog vier keer terug geweest naar Namibië en heb ik ook andere projecten bezocht in Zambia, Tanzania en Kenia. Omdat ik langere tijd contact heb gehad met kinderen binnen het project, heb ik kinderen gezien die jaren later goed terecht zijn gekomen en een voorbeeld zijn binnen hun omgeving. Dat is mijn motivatie om dit werk te blijven steunen.”

Alt Text

Johan Gankema

“Tijdens mijn bezoek aan een CarePoint in Tanzania werd ik geraakt door de toewijding en liefde van de CareGivers. Maar ook  door de tegenstellingen die ik daar aantrof. Ik zag de armoede en hoe hiv en aids onderdeel zijn van het leven van jonge kinderen, maar ik maakte ook een enorme hulpvaardigheid en blijdschap mee. En ik zag wat kindsponsoring kan betekenen in het leven van een kind.”

Al fietsend en sprekend zet Johan zich in voor Christ’s Hope.

Alt Text

Jan Bellinga

“In Namibië werd de roeping om een stem te geven aan hen die geen stem hebben geboren. De woorden ‘zuivere en ongeveinsde godsdienst is omzien naar weduwen en wezen in hun nood’ werden in mijn hart gegrift. De nood en dood die aids aanricht, gaat mij door merg en been. Maar ik heb ook ongelooflijke genade mogen zien en meemaken. In 2016 nam ik afscheid als directeur in het besef dat het werk nog lang niet klaar is, maar in het vertrouwen dat Jezus alles overwint!”

Jan coördineert de Schaats je Wezenloos-acties van Christ’s Hope.

Rob en Ria Barzilay

“Toen wij in 2001 via Jos Holtzhausen in Namibië kennismaakten met de gevolgen van aids in de levens van kinderen, besloten we niet aan de kant te blijven staan. We hebben een werkgroep opgericht, met als doel in Nederland bekendheid te geven aan dit probleem. De werkgroep is in 2003 uitgegroeid tot de stichting Christ’s Hope, waarvan we lange tijd, nationaal en internationaal, bestuursleden zijn geweest.”

Het hart van Rob en Ria ligt nog steeds bij de kinderen. “Daarom proberen we voortdurend anderen voor het werk van Christ’s Hope te interesseren en te stimuleren het werk financieel te ondersteunen.”

Alt Text
Alt Text

Aart Wiersma

Aart is twaalf jaar bestuurslid van Christ’s Hope geweest, waarvan tien jaar voorzitter. Na zijn werk in het bestuur is hij ambassadeur geworden.

Hij draagt het werk van Christ’s Hope, de zorg voor kwetsbare kinderen in de Afrikaanse landen, een warm hart toe en maakt het graag bekend aan anderen.

Alt Text

Janny Pieffers

“Toen  onze kinderen wat ouder waren, hadden we wat geld over en hebben we besloten om kinderen te gaan sponsoren. Onze eigen kinderen hadden het goed, maar we wisten dat er kwetsbare kinderen waren, vaak zonder ouders, die het moeilijk hadden. We zijn drie kinderen gaan sponsoren. Een van die kinderen was Paul.

Paul heeft het programma inmiddels afgerond. We hebben hem opgezocht in Arusha, waar hij nu woont met zijn vrouw en twee kinderen. In 2011 was hij als weeskind echt verwaarloosd. Nu heeft hij een baan en een gezin. Ook zijn leeftijdsgenoten uit het CarePoint waar we toen zijn geweest hebben nu een baan en een toekomst. Zonder hulp hadden ze nog op straat geleefd.”

Alt Text

Wiebe Oosterhaven

“De afgelopen jaren heb ik verschillende Afrikaanse landen bezocht en de extreme armoede die ik aantrof raakte mij en liet me niet meer los. Ik wil openstaan voor deze kinderen die ook recht hebben op een menswaardig leven. Zonder hulp hebben zij nauwelijks toekomstmogelijkheden.”

Het is Wiebes verlangen dat we Jezus’ liefde doorgeven aan de kinderen die getroffen worden door de gevolgen van aids. En dat we blijvend omzien naar hen, zodat zij een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

Wiebe zet zich op sportieve wijze in voor Christ’s Hope door onder andere mee te doen aan de Ride For Hope South Africa.

Sander en Corina van Dijk

“We zijn geraakt door het bijzondere werk dat Christ’s Hope onder de allerarmsten in Afrika doet. Het investeren in kinderen die nog een toekomst voor zich hebben, heeft diepgaande impact op henzelf, maar werkt ook door in de generaties die na hen komen. Het is bijzonder om te zien hoe Christ’s Hope een totaalaanpak heeft en investeert op de 5 essentiële levensgebieden om zo te komen tot een volwaardig leven.”

Sander en Corina zijn eigenaar van Abundant Life en richten zich op coaching en teamtraining (o.a. Belbin en DISC-training).

“Abundant Life staat voor ‘overvloedig leven’. Dit willen we niet alleen doorgeven aan bedrijven tijdens trainingsbijeenkomsten, maar we steunen vanuit onze onderneming ook met liefde het werk van Christ’s hope.”

Alt Text

Wij geloven in een totaalaanpak!

Zo werkt dat!
Alt Text

Andries Knevel

Andries Knevel is theoloog, schrijver en radio- en televisiepresentator. Namens Metterdaad bezocht hij een CarePoint van Christ’s Hope in Kenia. De ontmoetingen met aidsslachtoffers maakten veel indruk op hem.

Via deze link zijn de afleveringen terug te zien: Aidsslachtoffers Kenia – EO Metterdaad.

Alt Text

Joël Voordewind

Joël Voordewind heeft zich door de jaren heen op verschillende manier ingezet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen jaren was hij actief als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en zette hij zich onder andere in voor een eerlijke economie zonder (kinder)slavernij. We zijn blij dat we zijn naam mogen verbinden aan Christ’s Hope.