Beleid & financiën

Wij zijn graag transparant over ons beleid en financiën.

Alt Text

ANBI en CBF keurmerk

Christ’s Hope Nederland heeft de ANBI-status van de Nederlandse belastingdienst ontvangen. Dit houdt in dat giften aan Christ’s Hope Nederland voor de belasting aftrekbaar zijn (RSIN: 814954194).

Machtiging SEPA incasso’s

Iedere laatste week van de maand, op de 26ste dag, geven wij de opdracht aan de bank om de incasso’s van de rekening af te schrijven bij mensen die ons daartoe gemachtigd hebben. Op die dag, of enkele dagen later wanneer deze dag in het weekend valt, wordt dit van de rekening afgeschreven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Heb je vragen over bovenstaande?
Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.
Ja, dat kan! Daar maak je ons en de kinderen erg blij mee. Ik geef graag een gift!
Periodieke giften aan Christ's Hope zijn altijd volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit maakt het voor jou voordelig om periodiek een gift aan ons te geven. Eenmalige of onregelmatige giften zijn ook aftrekbaar, maar niet volledig: pas vanaf een bepaald drempelbedrag. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Wil je een periodieke gift geven? Kijk dan op onze Doneer-pagina!
Giften aan een ANBI-instelling (een status die Christ's Hope ook heeft) zijn van de inkomstenbelasting aftrekbaar. Wil je meer weten over de precieze voorwaarden en regels? Bekijk dan de website van de Belastingdienst.