Sander

Sponsor mijn fietstocht voor aidswezen!

Wat een mooie plannen hadden we dit jaar om in april van Johannesburg in Zuid-Afrika naar Siteki in Eswatini te fietsen. Dit heeft allemaal geen doorgang kunnen vinden. Op 6 juni zouden we met een groep Limburgs Mooiste fietsen. Ook dat evenement gaat helaas niet door.

We laten ons niet stoppen!

Op 6 juni stap ik tóch op de fiets, samen met een groep van Fiets je Wezenloosfietsers, om in tweetallen ons wezenloos te fietsen voor deze kinderen. We willen júist nu ons niet laten stoppen. Met onze fietstocht willen we aan hen denken, en zo veel mogelijk geld ophalen, zodat mijn collega’s in Afrika hen kunnen bieden wat ze nodig hebben.

Gezinnen hebben honger.

Het doel waarvoor we fietsen zijn zeer kwetsbare kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, juist in deze tijd. Veel gezinnen hebben hun inkomen verlorenen hebben niet genoeg te eten en hebben honger. Mijn Afrikaanse collega’s werken keihard om de gezinnen bij te staan en waar mogelijk te helpen. Ook helpen ze met voorlichting, desinfectie en mondkapjes.

Wil je ook iets doen? Sponsor mij nu!

Geef een voedselpakket op NL57 RABO 0326 5539 91 tnv Christ’s Hope, ovv Voedselpakketten – Sander of geef met onderstaand donatieformulier.

Hartelijk dank!

Sander

Er zijn nu 18 voedselpakketten voor een maand eten gegeven!

(Opbrengst totale RFH actie: 8291,-)

“Met mijn fietstocht op 6 juni wil ik 50 gezinnen een
voedselpakket voor een maand (á 18,00) kunnen aanbieden.”