Samenwerking

We zijn ontzettend dankbaar voor de samenwerking met en ondersteuning van particulieren (kindsponsoren of anderszins), kerken, bedrijven, stichtingen en fondsen. Christ’s Hope werkt onder andere samen met:

1) Stichtingen en fondsen

Christ’s Hope is blij met alle stichtingen en fondsen waarmee samenwerking bestaat, of de naam nu genoemd is in onderstaande opsomming of dat u liever niet genoemd wilt worden. We danken u voor het vertrouwen en de gezamenlijk behaalde resultaten. Christ’s Hope wil deze samenwerking graag voortzetten en blijft graag met u in gesprek om gezamenlijk toe te werken aan een wereld zonder aids. Ook zijn wij actief op zoek naar nieuwe stichtingen en fondsen.

Alt Text
Alt Text

2) Bedrijven en ondernemers

Christ’s Hope wordt ondersteund door verschillende ondernemers en bedrijven. Sommige doen dit financieel, bijvoorbeeld voor een speciale actie binnen Christ’s Hope. Sommigen zijn betrokken bij een speciaal project of zijn bereid de noodzakelijke kosten in Nederland mee te financieren. Er zijn ook ondernemers of bedrijven die Christ’s Hope in natura helpen. Christ’s Hope is dankbaar voor de vaak specifieke kennis, diensten of producten die ter beschikking gesteld worden. Wil jij als ondernemer of bedrijf Christ’s Hope ook steunen in natura of wil je betrokken worden bij een project of anderszins een bijdrage leveren? Neem contact met ons op.

3) Kerken

Vanuit allerlei denominaties zijn er kerken die Christ’s Hope eenmalig of regelmatig ondersteunen. Bijvoorbeeld door een collecte te bestemmen voor het werk, maar ook door voor ons te bidden, te helpen om vrijwilligers te vinden voor ons werk in Nederland of door ons de mogelijkheid te geven een presentatie te geven binnen de kerkelijke gemeente.  We komen graag met jou in contact om jouw gemeente te verbinden met het werk van Christ’s Hope. Wil je een presentatie voor jouw gemeente, (Bijbel-)kring of jeugdgroep? We vertellen je over het werk en de resultaten in de verschillende landen in Afrika. Wil je meer informatie? Of neem contact met ons op.

Alt Text
Alt Text

4) Scholen

Met diverse scholen is er samenwerking rondom Schaats Je Wezenloos. Kinderen op verschillende scholen (bijvoorbeeld in ’t Harde, Vriezenveen, Putten en Nunspeet) hebben op hun schoolplein kunnen schaatsen. We vertellen in de groepen over de leefwereld van de kinderen die Christ’s Hope helpt en waarom Christ’s Hope de cyclus van ziekte en armoede kan helpen doorbreken. We laten zien wat er bereikt wordt met geld dat door de schoolkinderen ingezameld wordt met het gesponsord schaatsen. We werken zo toe naar een wereld zonder aids. Ben je docent en wil jouw school meedoen aan een Schaats je Wezenloos-actie? Ben je ouder en wil je deze actie onder de aandacht brengen op school? Ga voor meer informatie naar schaatsjewezenloos.nl, mail direct naar info@sportjewezenloos.nl of neem telefonisch contact op met het kantoor van Christ’s Hope: 038-421 3600.

5) Particulieren

De reden van het bestaan van Christ’s Hope is dat gewone mensen betrokken zijn geraakt bij de aidsproblematiek in Afrika. Deze mensen wilden iets aan deze problematiek doen. Dit is en blijft uitermate belangrijk voor ons. We hebben mensen nodig die betrokken zijn: mensen die meeleven, meebidden en meegeven. Veel mensen kiezen er voor om een kind die getroffen is door de gevolgen van de aidsproblematiek te sponsoren. We zoeken sponsoren. Door kindsponsoring krijgt u de kans echt het verschil te maken in het leven van een kind. Geven krijgt een gezicht. Dit kan hier: sponsor een kind.

Alt Text
Christ’s Hope werkt onder andere samen met de volgende bedrijven en organisaties:
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Staat je organisatie of bedrijf hier niet bij en wil je dat wel?

Geef het bij ons aan