Missie & Visie

Voor een toekomst zonder aids en armoede

ONZE MISSIE

 

“Kwetsbare (wees)kinderen in staat stellen de cirkel van extreme armoede, aids en geestelijke gebrokenheid te doorbreken. We doen dat door gerichte gezinszorg te bieden en hun te leren navolgers te worden van Jezus Christus.”

ONZE VISIE

 

“Het verbeteren van de levens van kwetsbare (wees)kinderen die in extreme armoede leven.”

Wij geloven in een totaalaanpak!

Zo werkt dat!