Wie we zijn

Christ’s Hope Nederland

Wij zetten ons dagelijks in voor het werk van Christ’s Hope Nederland.

Petra van Leeuwen
directeur (parttime betaald)

Sander Joziasse
manager operations (parttime betaald)

Tabitha de Groot
kindsponsor coördinator (vrijwilliger)

Jan Bellinga
coördinator acties Schaats Je Wezenloos (vrijwilliger)

Karl de Haan
controller (vrijwilliger)

Job Keesenberg
tekstschrijver (vrijwilliger)

Matthias van Asperen
social media medewerker (vrijwilliger)

Sigrid Mulder
fondsenwerver (parttime betaald)

Peter Kamphof
externe ondersteuning vanuit Charity Impact (betaald)

Tim Derksen
ambassadeur kerken (vrijwilliger)

Flip de Groot
financieel medewerker (vrijwilliger)

Bestuur

Het bestuur heeft de eindverantwoording voor het werk van Christ’s Hope Nederland. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Ron de Rover
voorzitter

Paul van der Vorm
penningmeester

Oscar Lohuis
bestuurslid

Harry van der Kamp
bestuurslid

Wil jij ons versterken?

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor Christ’s Hope.
Wil jij graag je tijd en talenten inzetten om anderen te helpen?

Christ’s Hope International

Christ’s Hope International is de overkoepelende organisatie waarbij alle lokale Christ’s Hope organisaties in Afrika, Amerika en Europa zijn aangesloten. Hier in Nederland werken wij met name samen met de Verenigde Staten, Kenia en Tanzania.

De internationale directeur en de internationale staf werken samen met de medewerkers in de verschillende landen. Zij dragen zorg voor de geestelijke steun, de scholing van medewerkers, het gezamenlijke beleid en de monitoring en evaluatie van het werk in Afrika.

Alt Text