VN-doelen

VN-doelen

In 2015 zijn door de Verenigde Naties 17 duurzameontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) voor 2030 vastgesteld. Deze wereldwijde doelstellingen zijn een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Ook Christ’s Hope werkt mee aan het realiseren van een aantal van deze doelen:

Media

De VN-doelen waar Christ's Hope aan meewerkt

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Wij geloven in een totaalaanpak

Zo werkt dat