Eindejaarsactie 2023

  • Op 4 december 2023
  • Christ's Hope, eindejaarsactie, hulp, maaltijd, Tanzania
Jabu uit Tanzania is nog geen 10 jaar als zijn vader komt te overlijden. Het gemis zorgt voor veel verdriet. Bij Jabu, zijn broertjes en zusjes, en zijn moeder. Maar tijd om te rouwen is er niet. Het gezin verliest behalve een vader en echtgenoot ook een kostwinner. Jabu en zijn familie blijven uiterst kwetsbaar […]
Lees Meer