Ondersteun Sander

Ondersteun Sander met een maandelijkse gift!

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht (spreuken 31:8-9)

Sinds 2010 werk ik voor Christ’s Hope. Het is een voorrecht om dit werk te mogen doen vanuit de passie van mijn hart: kinderen helpen die lijden door aids. Het grootste gedeelte heb ik dit werk daarom ook onbetaald gedaan. Ik heb hiernaast altijd ander werk gehad als inkomstenvoorziening. Nu deze andere baan is weggevallen, wil ik me graag fulltime inzetten voor Christ’s Hope. Helaas is er op dit moment binnen Christ’s Hope niet genoeg budget om mij in een fulltime inkomen te voorzien. Ik zoek daarom mensen die me hierin financieel willen ondersteunen.

Door mij te ondersteunen help je kinderen die getroffen zijn door de gevolgen van aids. Je helpt mee om:

  • meer inkomsten te werven voor het helpen van deze (1500) kinderen.
  • er voor zorg te dragen dat het geworven geld ook echt bij de juiste persoon in de landen in Afrika aankomt.
  • we in Nederland op een goede manier kunnen vertellen welke impact het werk van Christ’s Hope heeft.
  • het werk in de landen in Afrika op een veilige manier plaatsvindt.
  • en nog veel meer…

Wat is er nodig?

Ik krijg binnen Christ’s Hope voor 15 uur per week betaald. Om in het levensonderhoud van mij en mijn gezin te kunnen voorzien, heb ik naast mijn huidige salaris €920,- extra inkomsten nodig. Het is de inschatting dat in twee jaar tijd de inkomsten van Christ’s Hope toenemen en dat ondersteuning vanuit vrienden- en kennissenkring niet meer nodig is.

De vraag!

Wil jij mij twee jaar lang ondersteunen zodat ik me fulltime kan inzetten en de impact van Christ’s Hope kan vergroten?
Een bijdrage kun je geven met onderstaande machtiging of overmaken op het rekeningnummer van Christ’s Hope : NL57 RABO 0326 5539 91 o.v.v. PS Sander.

Hartelijk dank!

Sander

████████████████████  65 van 100 % is toegezegd.