elida

Behandeling voor Elida*

€3.730 van €4.138 opgehaald

Helpt u mee Elida* een behandeling te ondergaan?

Elida neemt al geruime tijd deel aan het programma van Christ’s Hope. Ze is een intelligent en levenskrachtig meisje van 14 jaar. Elida heeft een tumor achter haar neus. Dit heeft er toe geleid dat ze blind geworden is, maar de tumor heeft haar hersenen nog niet bereikt.

De dokters in Kenia geven aan dat een behandeling van de tumor succesvol kan zijn en dat er zelfs een kans is dat ze haar zicht terugkrijgt. Maar de behandeling kost € 4138,- dat heeft de familie van Elida niet.

Elida heeft haar beide ouders en grootouders verloren en woont met haar zusje bij haar overgrootmoeder. Overgrootmoeder is niet in staat om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, waardoor Elida en haar zusje in ons programma zijn opgenomen. Zorgt u ervoor dat Elida behandeld kan worden?

Gebruik de doneerknop of maak een gift t.n.v. Elida over op Iban: NL57 RABO 0326 5539 91

p.s. in het programma van Christ’s Hope zijn medische kosten opgenomen. Deze kosten zijn uitzonderlijk hoog, daarom starten we een speciale actie.  

* Elida is niet haar echte naam. Vanwege privacy gebruiken we niet haar echte naam.

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €50