Albert en Corry gaan naar Kenia

Albert en Corry gaan naar Kenia

In oktober en november 2019 gaan Corry en Albert van Frankenhuyzen naar Kenia voor ondersteuning van het werk in de CarePoints in Kisumu.

Zij zijn betrokken geraakt bij het werk van Christ’s Hope door hun schoonzoon Sander, die op het kantoor van Christ’s Hope Nederland werkt. Op een basisschool in Nunspeet, waar Albert in het onderwijs werkte, is al drie keer een sponsoractie gehouden in de vorm van Schaats je Wezenloos. Het heeft hun hart om deze kinderen in Afrika een goede kans te geven zich te ontwikkelen, ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin ze verkeren.

De aanleiding

Albert en Corry hebben in het verleden met een kort bezoek in Namibië al gemerkt dat er op veel gebieden hulp gegeven kan worden, met name op het gebied van onderwijs en huiswerkbegeleiding. Het feit dat de CareGivers (de zorggevers) geen onderwijsopleiding hebben, maakt dat coaching heel nuttig kan zijn.

Na hun bezoek in Namibië (2015) werd hun duidelijk dat na het dichtdoen van de Nunspeetse schooldeur( vanwege pensionering) er een deur voor hen open ging om zich in te zetten voor projecten van Christ’s Hope.

Voor Christ’s Hope Kenia is het een pilot ter verbetering van het onderwijs op de CarePoints (een soort buitenschoolse opvang).

Wat gaan we doen?

Albert gaat daar zo mogelijk in gesprek met betrokkenen bij de educatie van de kinderen. Ook gaat hij observeren in de CarePoints en op de scholen in Kisumu, om een goed beeld te krijgen van de scholingsbehoefte van de CareGivers, om de coaching zo effectief mogelijk vorm te gaan geven.

Het een en ander kan tot gevolg hebben dat de leiders van de CarePoints hier een training in krijgen en dat er een handboek uit voort kan vloeien zodat in de toekomst de CarePointleiders zelf de CareGivers kunnen trainen.

Corry is daar breed inzetbaar en onze ervaring is dat er veel werk ligt op het gebied van praktische ondersteuningswerkzaamheden.

Ze hopen dat ze met hun inzet een steentje mogen bijdragen voor hulp aan deze kinderen met aan aids gerelateerde problematiek.

Ook meehelpen?

De onkosten voor werkvergunning, reis en verblijf worden door Albert en Corry zelf gedragen. Als u het programma van Christ’s Hope, waarbinnen zij gaan werken, wil ondersteunen kan dat! Geef een gift via het bankrekeningnummer van Christ’s Hope: NL57 RABO 0326 5539 91 ovv ‘gift via Albert en Corry’ of door onderstaand donatieformulier te gebruiken.
Ook zoekt Christ’s Hope nog dringend kindsponsoren voor kinderen in het programma waar zijn gaan werken.